Om Statera.

Vi tenker helhet og ønsker gjennom vårt arbeid å optimalisere din helse.

Vi tilbyr behandling og forebygging mot smerter i muskler og skjelett. Dette gjør vi gjennom passiv behandling, rehabilitering og trening. Vi tilbyr også helsekonsultasjoner og rådgivning.

Team Statera.

Hos oss møter du rådgivere som er genuint interesserte i mennesker og helse. Vi jobber hele tiden for å utvikle oss slik at vi alltid kan tilby det beste til våre kunder, basert på tydelig og forskningsbasert informasjon.

Den tverrfaglige bakgrunnen gjør at vi har flere innfallsvinkler for å løse dine utfordringer. Våre rådgivere tilbyr hjelp på hvert steg fra behandlings rommet tilbake til aktivitet og god helse. Våre ansatte har mye erfaring og kunnskap. Felles for dem er at de har en brennende interesse for faget og deg som kunde.

Vi ønsker å være et naturlig valg for alle som trenger hjelp til en smertefri og aktiv hverdag.

Karianne Vassbakk Svindland

Doktorgrad i helse- og idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet ved kreftsykdom (UiA)

Master i idrettsvitenskap med fokus på idrettsfysiologi og testing av fysisk kapasitet (UiA)

I 2018-2019 ledet jeg en forskningsstudie i Sverige der kvinner med brystkreft trente tung styrketrening 2 ganger i uken under cellegiftbehandling. Jeg var ansvarlig for administrering av studien, samt planlegging og gjennomføring av trening og testing. Gjennom arbeidet mitt i Sverige fikk jeg også mye teoretisk kunnskap og erfaring med teknikker som anvendes for å endre vaner og atferd.

Fra 2011-2016 gjennomførte jeg mitt doktorgradsprosjekt på Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus. I studien fikk personer med ulike typer kreft og prognoser individtilpasset veiledning innen fysisk aktivitet og livsstilsvaner under behandling med cellegift. Jeg planla, administrerte og evaluerte studien, samt gjennomførte veiledningssamtalene med pasientene.

I min mastergrad gjennomførte jeg idrettsfysiologiske tester av alt fra personer med ulike lidelser til godt trente mosjonister. Testene jeg gjennomførte var blant annet testing av maksimalt oksygenopptak, ventilatoriske terskler, laktatprofil, samt maksimal muskelstyrke. Disse testene kan si noe om din fysisk form og resultatene kan benyttes til å tilpasse riktig intensitet på treningen.

Jeg har publisert forskningsartikler i vitenskapelige og legemedisinske tidsskrift innen temaet kreft og trening. Jeg har også forelest og veiledet på bachelor- og masternivå.

Jeg har vært medforfatter i læreboken «Fysisk aktivitet og helse» med et kapittel om fysisk aktivitet ved kreft.

Fra 2016 har jeg jobbet ved Frisklivssentralen i Kristiansand med trenings- og mestringstilbud til personer med ulike helseutfordringer og utgangspunkt.

Treningsinstruktør og -veileder ved Trivsel treningssenter.

Einar Svindland

NNF Naprapat (Naprapathögskolan)

Bachelor idrett (NIH/UIA)

Jeg har over 13 års erfaring innen treningsbransjen som instruktør, fysisk trener, terapeut og foreleser. Siden 2011 har jeg eid og drevet en idrettsklinikk som har gitt mer bred erfaring innen behandling, rehabilitering og opptrening av alt fra handikappede til toppidrettsutøvere. Formell idrettsmedisinsk kompetanse har jeg fra NIMI idrettsmedisin (trinn II) og FIFA Diploma in Football Medicine. Siden 2012 har jeg hatt medisinsk ansvar for det Norske BMX landslaget og jeg er fagkonsulent for Olympiatoppen Sørvest innen teknikk og motorikk. Utenom den kliniske og praktiske jobben har jeg mye erfaring som foreleser nasjonalt og internasjonalt. Jeg har jobbet som foreleser på PT studiet til Akademiet for Personlig trening (i over 4 år), og har jobbet som konsulent/foreleser for firmaer som Reebok, Intersport og CrossFit HQ for å nevne noen. Per dags dato foreleser jeg for ELEIKO education på deres utdannelser.

De siste 6 årene har jeg blitt innleid av private personer/familier til å bistå med livsstilsendring og trening privat i USA, Dubai og Australia, Sverige og Norge.

All denne erfaringen tar jeg med meg når jeg jobber med mine kunder.

Einar hjelper deg i alle stegene fra behandlingsbenken til toppen på seierspallen.
«Vi er alle toppidrettsutøvere i egne liv»